Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Utoljára frissítve: 2017. május 1.

1. A Szabályzat célja

 

Jelen Szabályzat célja, hogy a Jelentkezőket (Érintetteket) tájékoztassa az általuk megadott személyes adatok kezeléséről, felhasználási módjairól, tárolásáról, valamint arról, hogy Szolgáltató (Adatkezelő) mindenkor szem előtt tartja az adatvédelem alkotmányos elveit és az adatbiztonság követelményeit, melyeket magára nézve kötelező erejűnek ismer el.

 

Szolgáltató webáruházat nem üzemel, ezért Adatkezelési nyilvántartási azonosítóval nem rendelkezik.

 

 

2. Ide vonatkozó jogszabályok

 

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

 

Polgári Törvénykönyv és Magyarország Alaptörvénye idevágó jogszabályai

 

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

5. § (1) a) Az érintett önkéntesen hozzájárul az adatszolgáltatáshoz.

 

 

4. Az adatkezelés célja és módjai

 

a, A www.osszehangolo.com weboldal alatt elérhető szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok felhasználása.

 

b, Értesítések, üzenetek küldése az Összehangoló szolgáltatásaival, illetve ezek változásaival kapcsolatban.

 

c, Vállalkozás marketing céljaira, illetve statisztikák készítésére való felhasználás.

 

Adatkezelő a személyes adatokat fenti pontokon kívül más célokra nem használja fel. Ha ettől eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet értesíti, kéri az Érintett hozzájárulását és lehetőséget ad, hogy Érintett a kérést szabadon elutasítsa.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja ki, kivéve, ha erre a törvény kötelezi.

 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem ellenőrzi, Adatkezelő felelősséget nem vállal az Érintett által megadott személyes információk helyességéért és pontosságáért. Adatkezelő feltételezi, hogy Érintett csakis és kizárólag a saját nevében jelentkezik az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra, valamint az Érintett által megadott e-mail címen történő bármilyen nemű visszaélésért Adatkezelő nem felelős.

 

Adatkezelő szolgáltatásait 18 éven aluliak csak írásos szülői engedéllyel vehetik igénybe. Adatkezelő az írás hitelességét nem ellenőrzi, Érintett a szolgáltatást saját felelősségre veszi igénybe.

 

 

5. A kezelt személyes adatok köre

 

a, A www.osszehangolo.com Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából megadandó adatok a következők:

 

Személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám

Pontos számlázási adatok

 

b, Mivel Szolgáltató nem üzemelője a Weboldalnak, így a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok kezeléséért Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

Weboldal üzemeltető: Wix.com LTD.

Cím: PO box 40190 San Francisco, CA United States

Telefonszám: 1-800-600-0949

Kapcsolat: www.wix.com

 

Az üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési szabályairól az alábbiakban olvashat az Érintett eredeti nyelven az üzemeltető weboldalán:

 

http://www.wix.com/about/privacy

 

Mivel a Weboldal üzemeltetője szorosan együttműködik a Google-al, ezért adatvédelem és adatkezelés szempontból a Weboldalra a Google irányelvei vonatkoznak. Erről itt olvashat többet magyarul:

 

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

 

 

6. Az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli és visszavonásig megőrzi, ezután pedig lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

 

Esetlegesen felmerülő panasz vagy jogvita esetén az adatokat legalább 1 éven keresztül megőrzi, vagy az ügy teljes lezárásáig.

 

7. Rendelkezés személyes adatokkal

 

Érintett bármikor kérhet információt az Adatkezelő által tárolt saját személyes adatairól.

 

A személyes adatokat Érintett bármikor módosíthatja, töröltetheti kizárólag írásban, az info.osszehangolo@gmail.com e-mail címre írt levélben.

 

A törölt adatok a továbbiakban nem állíthatók helyre.

 

 

8. Az adatokat megismerő személyek köre

 

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő láthatja, kezelheti, tárolhatja, harmadik személynek nem adja át.

 

Szolgáltató nem felelős az Octonull Kft. által üzemeltetett Billingo Online Számlázó Program működési hibáiért, valamint az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések be nem tartásért.

A cég adatvédelmi és adatkezelési irányelveiről:

 

https://www.billingo.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

 

 

9. Hírlevél

 

A későbbiekben lehetőség lesz a www.osszehangolo.com Weboldalon hírlevélre való feliratkozásra, mely rendszerbe a korábbi Jelentkezők automatikusan bekerülnek, de a későbbiekben a feliratkozás bármikor törölhető a hírlevélben megadott leiratkozási linken. Az új Jelentkezők számára a feliratkozás önkéntes. A hírlevelekben a szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírek, újdonságok, tájékoztató jellegű cikkek olvashatóak.

 

 

10. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat módosítása

 

Adatkezelőnek joga van jelen Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A módosításokról Érintett a dokumentum elején található frissítési dátum követésével értesül, illetve Adatkezelő valamelyik értesítő felületén tájékoztatja az Érintetteket. Ezután a módosítások elfogadottnak tekinthetők, az Érintettek további beleegyezésére nincs szükség.

 

11. Jogérvényesítés

 

Az Infotv. 22. paragrafusában foglaltak szerint Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos további kérdésekkel, észrevételekkel Érintett az info.osszehangolo@gmail.com e-mail címre írhat az Adatkezelőnek.

A www.osszehangolo.com weboldal minden tartalma Izsold Eszter Hedvig szellemi tulajdonát képezi, és a 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem alatt áll.

Kivételt képeznek az idézetek, mások által készített képek és videók, melynek szerzői és forrásai a törvénynek megfelelően mindig megjelölésre kerülnek a szerző által.

A weboldal tartalmát, akár részleteiben másolni, sokszorosítani, marketing célokra felhasználni, sajátként megosztani tilos.

Kivételt képez, amennyiben a szerző erre írásban engedélyt ad.

A weboldal tartalma módosítás nélkül szabadon megosztható a forrás megjelölésével a weboldalra mutató aktív link alkalmazásával.

Szerzői jogok

​© 2014 by Izsold Eszter Hedvig Coaching.

Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Pinterest Clean
  • Twitter Clean
  • YouTube - White Circle

Összehangoló

Izsold Eszter Hedvig

info.osszehangolo@gmail.com

www.osszehangolo.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now