Általános Szerződési Feltételek

Utoljára frissítve: 2017. május 1.

 

Letölthető verzió: 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (’ÁSZF’) tartalmazzák Izsold Eszter Hedvig adószámos magánszemély, mint szolgáltató (’Szolgáltató’) által szerkesztett www.osszehangolo.com URL alatt elérhető weboldalon (’Weboldal’) igénybe vehető szolgáltatások nyújtására és igénybe vételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

 

Kérem, hogy amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásaimat, csak akkor tegye, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve!

 

Mielőtt jelentkezne és a szolgáltatás díját megtérítené, alaposan olvassa el a feltételeket! Ha valamely kikötésemmel nem ért egyet, vagy észrevétele van, akkor azt jelezze felém előre írásban, eltérő esetben úgy tekintem, hogy a feltételekkel egyetért.

 

1. Szolgáltató adatai:

 

Név: Izsold Eszter Hedvig

Székhely: 6035 Ballószög, II. körzet Tanya 19. PL. 011.

Adószám: 53728360-1-23

Weboldal cím: www.osszehangolo.com

E-mail cím: info.osszehangolo@gmail.com

Skype: Osszehangolo

 

Weboldal üzemeltető: Wix.com LTD.

Cím: PO box 40190 San Francisco, CA United States

Telefonszám: 1-800-600-0949

Kapcsolat: www.wix.com

 

Online Számlázó Program üzemeltető: Octonull Kft.

Cím: 1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11.

Kapcsolat: hello@billingo.hu

Weboldal: www.billingo.hu

 

A szerződés nyelve: magyar.

 

2. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és hatályba lépése

 

Ez a szerződés ’távollévők között kötött szerződésnek’ minősül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül iktatásra, magatartási kódexre nem utal.

 

A szerződés a Szolgáltató és a Jelentkező között a szolgáltatásra (konzultáció, facilitáció, coaching, békéltetés, előadás, tréning, egyéb oktatás) való jelentkezéssel lép életbe, melyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A szolgáltatás díjának megtérítésével Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv idevágó részeire.

 

3. Jelentkezés feltételei

 

Az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, valamint a Felelősségi Nyilatkozat elolvasása, megértése és elfogadása.

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat: https://www.osszehangolo.com/adatvedelem-es-adatkezeles

Felelősségi Nyilatkozat: https://www.osszehangolo.com/felelossegi-nyilatkozat

 

A szolgáltatást 18 éven aluliak csak írásos szülői engedéllyel vehetik igénybe. A Szolgáltató az írás hitelességét nem ellenőrzi, Jelentkező a szolgáltatást saját felelősségre veszi igénybe.

 

Konzultációra/facilitálásra/békéltetésre/coaching-ra jelentkezők vállalják, hogy rendelkeznek az online szolgáltatáshoz szükséges rendeltetésszerűen működő Skype programmal.

 

Előadásra/tréningre/mini-tréningre/egyéb oktatásra való jelentkezéskor Jelentkező elfogadja, hogy az eseményről videofelvétel készülhet, melyet teljes egészében vagy részleteiben Szolgáltató marketing célokra bármikor felhasználhat. A Jelentkezőkről direktben nem készül felvétel, de az esemény során kérdés feltevésekor a Jelentkező hangja hallatszik, illetve Jelentkező feltűnhet a videóban, amennyiben elhalad a fixen elhelyezett kamera előtt.

 

4. Szolgáltatások igénybevételének menete

 

Jelentkező a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról a következők szerint értesülhet:

Szolgáltatóval folytatott személyesen, vagy írásos kommunikáció útján

Szolgáltató weboldalán: www.osszehangolo.com

Szolgáltató Facebook oldalán: https://www.facebook.com/Osszehangolo/

Egyéb hirdetési felületeken, médiumokban

Ismeretségi körből

 

Amennyiben Jelentkező nem közvetlenül a Szolgáltató által üzemeltetett felületeken, vagy nem a Szolgáltatótól értesül a szolgáltatások részleteiről, abban az esetben a leírtakért és az elhangzottakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5. Jelentkezés konzultációra/facilitálásra/békéltetésre/coaching-ra

 

Jelentkező tudomásul veszi, hogy Szolgáltató online szolgáltatást nyújt, melyhez az ingyenes Skype alkalmazást használja. A Jelentkező vállalja, hogy a szolgáltatás megkezdése előtt a programot letölti és beüzemeli, mert ha ennek hiányában a szolgáltatás nem jöhet létre a megbeszélt időpontban, a Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget, illetve nincsen lehetőség a szolgáltatás díjának visszatérítésére.

 

Jelentkező a Szolgáltató által megadott bármely elérhetőségen felveheti Szolgáltatóval a kapcsolatot, érdeklődhet, de a szolgáltatás igénybevételéhez Jelentkezőnek írásban kell jelentkeznie a Szolgáltató által megadott e-mail címen: info.osszehangolo@gmail.com

 

Jelentkező a következő oldalakon tájékozódhat a fenti szolgáltatások részleteiről:

Egyéni Hangolás: https://www.osszehangolo.com/egyeni-hangolas

Business Coaching: https://www.osszehangolo.com/business-coaching

Kapcsolatok Hangolása: https://www.osszehangolo.com/kapcsolatok-hangolasa

 

A szolgáltatás igénybe vételéhez a következő adatokat szükséges megadni:

 

Személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám

Pontos számlázási adatok

 

Fontos, hogy a Jelentkező ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a szolgáltatás a megadott információk alapján kerül számlázára. A díjbekérés és a fizetési tudnivalók kiküldése után még van lehetőség változtatásra, számlázás után azonban erre már nincsen mód.

 

A díjbekérés és a fizetési tudnivalók kiküldése fizetési kötelezettséggel nem jár.

 

Jelentkező banki átutalással téríti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére a fizetési tudnivalókban megadott útmutató figyelmes elolvasása után, annak figyelembevételével.

 

Utaláskor a Közleményben mindig fel kell tüntetni a Díjbekérő/Proforma számla számát és a Jelentkező nevét.

 

A szolgáltatás díjának megfizetésével a Vevő igazolja az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elolvasását, megértését és elfogadását, illetve elfogadja, hogy a szolgáltatás összegéről Szolgáltató kizárólag elektronikus számlát állít ki. 

 

A szolgáltatás díjának beérkezése után Szolgáltató annak összegéről elektronikus számlát állít ki a Billingo számlázási rendszerben, és ezen keresztül küldi ki Jelentkező részére.

A szolgáltatás tudnivalóit, részleteit ezután Szolgáltató e-mailben küldi ki a Jelentkezőnek.

 

 

6. Jelentkezés előadásra/tréningre/mini-tréningre/egyéb oktatásra

 

Jelentkező a Szolgáltató által megadott bármely elérhetőségen felveheti Szolgáltatóval a kapcsolatot, érdeklődhet, de a szolgáltatás igénybevételéhez Jelentkezőnek írásban kell jelentkeznie a Szolgáltató által megadott e-mail címen: info.osszehangolo@gmail.com

 

Jelentkező a következő oldalon tájékozódhat a fenti szolgáltatások részleteiről:

Csoport Hangolás: https://www.osszehangolo.com/csoport-hangolas

 

A szolgáltatás igénybe vételéhez a következő adatokat szükséges megadni:

 

Személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám

Pontos számlázási adatok

 

Fontos, hogy a Jelentkező ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a szolgáltatás a megadott adatok alapján kerül számlázára. A díjbekérés és a fizetési tudnivalók kiküldése után még van lehetőség változtatásra, számlázás után azonban erre már nincsen mód.

 

A díjbekérés és a fizetési tudnivalók kiküldése fizetési kötelezettséggel nem jár.

 

Jelentkező banki átutalással téríti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére a fizetési tudnivalókban megadott útmutató figyelmes elolvasása után és annak minden pontját betartva.

 

Utaláskor a Közleményben mindig fel kell tüntetni a Díjbekérő/Proforma számla számát és a Jelentkező nevét.

 

A szolgáltatás díjának megfizetésével a Vevő igazolja az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elolvasását, megértését és elfogadását, illetve elfogadja, hogy a szolgáltatás összegéről Szolgáltató kizárólag elektronikus számlát állít ki. 

 

A szolgáltatás díjának beérkezése után Szolgáltató ennek összegéről elektronikus számlát állít ki a Billingo számlázási rendszerben, és ezen keresztül küldi ki Jelentkező részére.

Az esemény részleteit ezután Szolgáltató e-mailben küldi ki a Jelentkezőnek.

 

7. Árak

 

A szolgáltatás díja mindig bruttó összegben kerül megadásra, mely az általános forgalmi adó tekintetében alanyi adómentes.

 

Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

 

8. Elállás, lemondás

 

Jelentkezőnek elállási joga a szolgáltatás befizetése előtt van, a díjbekérés nem jár fizetési kötelezettséggel.

 

Lemondási feltételei:

 

Amennyiben Jelentkező befizette a szolgáltatás díját, a Szolgáltatónak pénzvisszafizetési kötelezettsége nincs.

 

Ha a szolgáltatást 48 órával a megbeszélt időpont/hirdetett esemény előtt Jelentkező írásban lemondja az info.osszehangolo@gmail.com e-mail címen, úgy a befizetett összeget fél éven belül felhasználhatja egy későbbi időpontban tartott eseményen (Példa: lehetséges a mini-tréning díját konzultációba beszámítani, vagy másik mini-tréningre eljönni.)

 

48 órán belüli lemondás és elmaradt részvétel esetén a befizetett részvételi díj nem kerül visszatérítésre és nem használható fel későbbi alkalommal sem.

 

9. Panaszkezelés, vitarendezés

 

Szolgáltató a Jelentkező felmerülő panaszát az info.osszehangolo@gmail.com e-mail címen fogadja.

 

Amennyiben a vitás ügyet Jelentkező és Szolgáltató nem tudja maga között rendezni, akkor Jelentkező az Európai Bizottsághoz fordulhat. Az általuk létrehozott és üzemeltetett online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Jelentkező között továbbra is jogvita áll fenn és a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Jelentkező bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 

Az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnése után fogyasztóvédelmi panaszainkkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatunk. Az NFH jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók:

http://jarasinfo.gov.hu/

 

Jelentkező kezdeményezhet békéltető eljárást a Budapesti Békéltető Testület közbenjárásával.

Weboldal: http://bekeltet.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

10. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

Ha a szolgáltatás a Szolgáltató hibájából, vagy a Szolgáltató partnerei hibájából meghiúsul, akkor Szolgáltató új időpontot biztosít a Jelentkező számára.

 

Szolgáltató feltételezi, hogy Jelentkező tisztában van internetes szolgáltatások esetén előforduló technikai korlátokkal és meghibásodási lehetőségekkel, melyekért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ezért Szolgáltató nem felelős az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása miatt.

 

Szolgáltató nem felelős sem az internet, sem a szoftverek és programok nem megfelelő működéséért.

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Skype program esetleges felmerülő meghibásodásáért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Wix.com Ltd. által üzemeltetett www.osszehangolo.com weboldal hibáiért, adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseinek be nem tartásáért.

Szolgáltató nem felelős az Octonull Kft. által üzemeltetett Billingo Online Számlázó Program működési hibáiért, valamint az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések be nem tartásért.

Szolgáltató nem felelős továbbá a Facebook és egyéb internetes oldalak, marketing platformok működési rendellenességeiért.

 

11. Jelentkező jogai és kötelezettségei

 

Jelentkező csakis a saját nevében jelentkezik az elérhető szolgáltatásokra, és mindenkor a valós adatait adja meg a Szolgáltatónak.

 

A szolgáltatást 18 éven aluliak csak írásos szülői engedéllyel vehetik igénybe. A Szolgáltató az írás hitelességét nem ellenőrzi, Jelentkező a szolgáltatást saját felelősségre veszi igénybe.

 

Bármilyen, a Szolgáltatót érintő jogsértés, vagy érdeksérelem esetén Szolgáltató jogosult a jelentkezési lehetőséget megtagadni vagy felfüggeszteni, a Jelentkező személyes és egyéb adatai törlésével.

A Jelentkező adatai a jogsértési vagy érdeksérelmi eljárások céljára felhasználhatók. Ezen lépésekről a Szolgáltatónak nincsen értesítési kötelezettsége Jelentkező felé.

 

Jelentkező vállalja, hogy a megadott bankszámlára csak érvényes Díjbekérő/Proforma számla ellenében utal a fizetési tudnivalókban leírtak szerint.

Érvénytelen befizetés esetén a befizetett összeg 2.000.- Ft kezelési költség levonásával kerül visszautalásra.

 

12. Kiegészítő rendelkezések

 

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit bármikor szabadon megváltoztathatja. A változások a www.osszehangolo.com weboldalon történt megjelenés időpontjától hatályosak. A változtatások a már folyamatban lévő jelentkezéseket nem érintik.

​© 2014 by Izsold Eszter Hedvig Coaching.

Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Pinterest Clean
  • Twitter Clean
  • YouTube - White Circle

Összehangoló

Izsold Eszter Hedvig

info.osszehangolo@gmail.com

www.osszehangolo.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now